Skip to main content

Algemeen

Weber Cooling International B.V. (Kamer van Koophandel 57287376), hierna te noemen Weber Cooling International B.V., verleent u hierbij toegang tot webercooling.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Weber Cooling International B.V. en derden zijn aangeleverd. Weber Cooling behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Weber Cooling International B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Weber Cooling International B.V..

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Weber Cooling International B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Weber Cooling International B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Contact
 
  +31 88 425 62 50
  Volg ons op LinkedIn
  Bekijk onze video's op Vimeo
we ARE vacuum cooling
Wereldwijd leider in vacuüm-koeloplossingen voor verse producten en voedingsmiddelen. Weber Cooling is onderdeel van Strade Consult BV.

Copyright © 2019 - by Weber Cooling
Webdesign © Totoweb

Bel me terug
1000 characters left